Diamant Car Wash i Segeltorp AB

Integritetspolicy

Här kan du läsa vår Integritetspolicy som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.
Nedan följer en beskrivning av varför och vilken information Diamant Car Wash i Segeltorp AB, 556920-3085, nedan kallad DCW, behandlar personuppgifter om sina kunder.

Information

För att kunna tillhandahålla våra tjänster hanteras dessa uppgifter om den enskilde beställaren; 
- För- och efternamn. 

- Kontaktinformation. 

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos DCW i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla DCWs system. Förutom det har DCW interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Förändringar

DCW håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2019-03-01.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring.

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund DCW använder sig av, vilka uppgifter om kund som DCW behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att DCW har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att DCW tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något DCW inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter DCW har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.
Rätten till överföring förutsätter dock att DCW behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers med olika syften. I vårt fall handlar det om att förbättra upplevelsen av besöket på vår webbplats. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies.
- Google Analytics
- Facebook Pixel

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur DCW behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig på DCW Aktiebolag via e-post: 
info@diamantcarwash.se Rubricera mailet med: GDPR 
DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. 
Du är annars varmt välkommen att ringa till oss på 070 311 12 02.

Kontakta oss
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att vi sparar cookies för att förbättra upplevelsen, anpassa innehåll och skräddarsy annonser.